ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

/, Uncategorized @cs/ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007526 realizujeme za finanční podpory EU. Cílem projektu je realizace aktivity zaměřené na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování a doplňkových aktivit, které rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

2018-09-04T13:27:24+00:00 04. 9. 2018|