Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

DĚTSKÁ SKUPINA

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

ZERO CLASS

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

DRUHÝ STUPEŇ ZŠ A LYCEUM

PROČ MONTY SCHOOL?

Monty School je první anglickou školou v Ostravě. V roce 2005 jsme vytvořili standardy bilingvní výuky v MŠ a ZŠ, které neustále zdokonalujeme. Nebojíme se netradičních přístupů, jež uplatňujeme i v unikátním lyceu. Rádi inspirujeme a jdeme příkladem ostatním, čímž přispíváme ke zvyšování úrovně školství v našem regionu. Angličtina je v Monty hlavním komunikačním jazykem. Dáváme dětem, žákům a studentům náskok tím, že je učíme mluvit a psát, myslet kritickyv souvislostech, společenskému chování, sebedisciplíně, týmové práci, objektivitě hodnocení sebe i ostatních, analyzovat poznatky a informace, logicky uvažovat. Respektujeme potřeby a zájmy dětí, žáků a studentů. V každém jednotlivci hledáme nadání a rozvíjíme ho, individuálně a efektivně. Nesoutěžíme, ale vedeme děti, žáky a studenty k zájmu o vzdělávání a poznávání světa.

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

V každé třídě základní školy a školky je nejvíce 16 dětí, kterým se věnují dva učitelé, z nichž jeden je rodilý mluvčí, a od první do páté třídy navíc asistent pedagoga. 

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Rozvíjíme nadání a předpoklady každého dítěte, žáka a studenta, beze strachu a nepřiměřeného stresu. Pomáháme a respektujeme odlišnosti.

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Kromě angličtiny se intenzivně věnujeme výuce španělštiny, němčiny a ruštiny.

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Nabízíme mnoho odpoledních zájmových kroužků, od sportu po umění. A také výuku v naší neobyčejné hudební škole.

0
LET
0
STUDENTŮ
0
UČITELŮ
0
JAZYKY
0
KROUŽKŮ

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás