Monty School Ostrava – Anglické lyceum, základní a mateřská škola2021-04-21T13:58:07+02:00
Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Dětská skupina

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Mateřská škola

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Zero Class

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Základní škola

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Lyceum

Proč MONTY?

Monty School je první anglickou školou v Ostravě. V roce 2005 jsme vytvořili standardy bilingvní výuky v MŠ a ZŠ, které neustále zdokonalujeme. Nebojíme se netradičních přístupů, jež uplatňujeme v unikátním lyceu. Rádi inspirujeme a jdeme příkladem ostatním, čímž přispíváme ke zvyšování úrovně soukromého i státního školství v našem regionu. Angličtina je v Monty hlavním komunikačním jazykem. Dáváme dětem, žákům a studentům náskok tím, že je učíme mluvit a psát, myslet kritickyv souvislostech, společenskému chování, sebedisciplíně, týmové práci, objektivitě hodnocení sebe i ostatních, analyzovat poznatky a informace, logicky uvažovat. Respektujeme potřeby a zájmy dětí, žáků a studentů. V každém jednotlivci hledáme nadání a rozvíjíme ho, individuálně a efektivně. Nesoutěžíme, ale vedeme děti, žáky a studenty k zájmu o vzdělávání a poznávání světa.

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

V každé třídě základní školy a v herně školky je nejvíce 16 dětí, kterým se věnují dva učitelé, z nichž jeden je vždy rodilý mluvčí, a od první do páté třídy navíc asistent pedagoga. V každém ročníku lycea je maximálně 15 studentů.

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Rozvíjíme nadání a předpoklady každého dítěte, žáka a studenta, beze strachu a nepřiměřeného stresu. Pomáháme a respektujeme odlišnosti.

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Kromě angličtiny se v MONTY intenzivně věnujeme i výuce španělštiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny.

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Nabízíme mnoho odpoledních zájmových klubů, od sportu po umění. Nabízíme také výuku v naší neobyčejné hudební škole a hru ve školní kapele. 

Chcete se o MONTY dozvědět více?

Kontaktujte nás
0
let zkušeností
0
dětí a studentů
0
učitelů
0
jazyků
0
odpoledních klubů

Co je u nás nového?

Hledáme posily!

18. 11. 2021|

Hledáme chůvu do naší dětské skupiny, milou kolegyni se znalostí angličtiny a perfektním  vztahem k dětem a příjemným vystupováním. Nabízíme [...]

Všechny novinky
Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola
Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola
Projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010982

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MONTY SCHOOL

Projekt byl realizován za finanční podpory EU

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola
Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000556

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt byl realizován za finanční podpory EU

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola
Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola
Projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008379

PODPORA PROVOZU DĚTSKÉ SKUPINY MONTY

Projekt realizujeme za finanční podpory EU

Go to Top