Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Dětská skupina

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Mateřská škola

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Zero Class

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Základní škola

Proč MONTY?

Monty School je první anglickou školou v Ostravě. V roce 2005 jsme vytvořili standardy bilingvní výuky v MŠ a ZŠ, které neustále zdokonalujeme. Nebojíme se netradičních přístupů, jež uplatňujeme i v unikátním lyceu. Rádi inspirujeme a jdeme příkladem ostatním, čímž přispíváme ke zvyšování úrovně školství v našem regionu. Angličtina je v Monty hlavním komunikačním jazykem. Dáváme dětem, žákům a studentům náskok tím, že je učíme mluvit a psát, myslet kritickyv souvislostech, společenskému chování, sebedisciplíně, týmové práci, objektivitě hodnocení sebe i ostatních, analyzovat poznatky a informace, logicky uvažovat. Respektujeme potřeby a zájmy dětí, žáků a studentů. V každém jednotlivci hledáme nadání a rozvíjíme ho, individuálně a efektivně. Nesoutěžíme, ale vedeme děti, žáky a studenty k zájmu o vzdělávání a poznávání světa.

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

V každé třídě základní školy a v herně školky je nejvíce 16 dětí, kterým se věnují dva učitelé, z nichž jeden je rodilý mluvčí, a od první do páté třídy navíc asistent pedagoga. V každém ročníku lycea je maximálně 15 studentů.

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Rozvíjíme nadání a předpoklady každého dítěte, žáka a studenta, beze strachu a nepřiměřeného stresu. Pomáháme a respektujeme odlišnosti.

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Kromě angličtiny se intenzivně věnujeme výuce španělštiny, němčiny a ruštiny.

Monty School Ostrava - Anglické lyceum, základní a mateřská škola

Nabízíme mnoho odpoledních zájmových kroužků, od sportu po umění. A také výuku v naší neobyčejné hudební škole.

0
let
0
studentů
0
učitelů
0
jazyky
0
kroužků

Chcete o nás vědět víc?

Kontaktujte nás