Monty School Ostrava – Anglické lyceum, základní a mateřská škola2020-10-26T12:50:27+01:00

Dětská skupina

Mateřská škola

Zero Class

Základní škola

Lyceum

Proč MONTY?

Jsme důsledně bilingvní školou. Angličtina je pro nás prvním jazykem a britské školství naší inspirací. Dáváme dětem, žákům a a studentům náskok tím, že je učíme mluvit a psát anglicky, myslet kriticky a v souvislostech, společenskému chování, sebedisciplíně, týmové práci, objektivitě hodnocení sebe i ostatních, analyzovat poznatky a informace, logicky uvažovat. Respektujeme potřeby a zájmy dětí, žáků a studentů. V každém jednotlivci hledáme nadání a rozvíjíme ho, individuálně a efektivně. Nesoutěžíme, ale vedeme děti, žáky a studenty k zájmu o vzdělávání a poznávání světa.

V každé třídě základní školy a v herně školky je nejvíce 16 dětí, kterým se věnují dva učitelé, z nichž jeden je vždy rodilý mluvčí, a od první do páté třídy navíc asistent pedagoga.

Rozvíjíme nadání a předpoklady každého dítěte, žáka a studenta, beze strachu a nepřiměřeného stresu. Pomáháme a respektujeme odlišnosti.

Kromě angličtiny se v MONTY intenzivně věnujeme i výuce španělštiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny.

Nabízíme mnoho odpoledních zájmových klubů, od sportu po umění. Nabízíme také výuku v naší neobyčejné hudební škole a hru ve školní kapele. 

Chcete se o MONTY dozvědět více?

Kontaktujte nás
0
let zkušeností
0
dětí a studentů
0
učitelů
0
jazyků
0
odpoledních klubů

Co je u nás nového?

Všechny novinky
Projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010982

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MONTY SCHOOL

Projekt byl realizován za finanční podpory EU

Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000556

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt byl realizován za finanční podpory EU

Projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008379

PODPORA PROVOZU DĚTSKÉ SKUPINY MONTY

Projekt realizujeme za finanční podpory EU

Go to Top