Monty School Ostrava – Anglické lyceum, základní a mateřská škola2020-09-17T09:38:24+02:00

Dětská skupina

Mateřská škola

Zero Class

Základní škola

Lyceum

Proč MONTY?

Jsme důsledně bilingvní školou. Angličtina je pro nás prvním jazykem a britské školství naší inspirací. Dáváme dětem náskok tím, že je učíme mluvit a psát anglicky, myslet kriticky a v souvislostech, společenskému chování, sebedisciplíně, týmové práci, objektivitě hodnocení sebe i ostatních, analyzovat poznatky a informace, logicky uvažovat. Respektujeme děti a jejich rodiče, jejich potřeby a zájmy. V každém hledáme nadání a rozvíjíme ho, individuálně a efektivně. V MONTY nesoutěžíme, ale vedeme děti, žáky a studenty k zájmu o vzdělávání a poznávání světa.

V každé třídě školy a herně školky je nejvíce 16 dětí, kterým se věnují dva učitelé, česky a anglicky mluvící, a od první do páté třídy navíc asistent pedagoga.

Rozvíjíme nadání a předpoklady každého dítěte, bez strachu z neúspěchu a nepřiměřeného stresu. Pomáháme a respektujeme odlišnosti.

Kromě angličtiny se ve škole intenzivně věnujeme i výuce španělštiny, němčiny, ruštiny a čínštiny.

Nabízíme mnoho odpoledních zájmových kroužků – clubs pro děti už od 3 let, od sportu po umění. Nově nabízíme také výuku v naší hudební škole. 

Chcete se o MONTY dozvědět více?

Kontaktujte nás
0
Let
0
Dětí
0
Učitelů
0
Jazyků
0
Kroužků

Co je u nás nového?

Všechny novinky
Projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010982

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MONTY SCHOOL

Projekt byl realizován za finanční podpory EU

Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000556

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt byl realizován za finanční podpory EU

Projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008379

PODPORA PROVOZU DĚTSKÉ SKUPINY MONTY

Projekt realizujeme za finanční podpory EU

Go to Top