Naším cílem je dávat dětem a mladým lidem náskok do života, učit je lásce ke vzdělání, poznávat své limity a dosahovat jich v jakékoli oblasti, být zodpovědnými, kritickými a nezávisle myslícími lidmi, kteří chápou svět v souvislostech, být zdvořilými a sebevědomými, skromnými, nebojícími se postavit do čela a přitom respektujícími názory jiných a pomáhajícími slabším. A anglicky děti učíme proto, aby získaly odstup a byly připraveny pro život v budoucím světě plném příležitostí.

Mgr. Alexandra Vidláková

zakladatelka, majitelka a ředitelka

SŠ, ZŠ a MŠ Monty School

O nás

 Mgr. Petr Vidlák, Ph.D.

zakladatel, majitel a generální ředitel

Monty School

O nás

Příběh Monty

Jsme zakladatelé anglické mateřské, základní a střední školy, kde má každé dítě šanci uspět a mít radost z učení. Angličtinu považujeme za univerzální světový jazyk a proto věříme, že je třeba ji co nejdříve ovládnout, nejlépe už v raném dětství a nejlépe v přirozeném anglickojazyčném prostředí. Svou školu jsme vybudovali z ničeho, bez dotací, kapitálu, jen s nadšením a jasnou představou o ideálním vzdělávání, které státní školství není schopno poskytovat. Stálo nás to mnoho sil a času, ale naše práce měla smysl. Náš úspěch rovněž definoval standardy kvality a rozsah poskytovaných vzdělávacích služeb a tím inspiroval i další později vznikající soukromé školy v Ostravě a okolí. Monty má a vždy bude díky našemu vedení originální a inovativní, stále bude mít náskok. Protože se o svou školu staráme s láskou, stejně jako o naše tři děti.

Anglickou školku Monty, první tohoto typu v Ostravě, jsme otevřeli 1. září 2005, i když se to v té době zdálo být takřka nemožné a mnoho lidí nás od tohoto kroku zrazovalo. Na základě zkušeností se státním školstvím na všech stupních jsme se však rozhodli vzít vzdělávání nejmenších dětí do svých rukou a nabídnout rodičům jiné, moderní, mnohem kvalitnější vzdělávání, než jaké si mnoho z nich v té době vůbec dokázalo představit. A jen v angličtině prostřednictvím pedagogů z Velké Británie, USA, Austrálie a Irska. V roce 2008 jsme otevřeli základní školu Monty School, abychom mohli naše metody dále rozvíjet. Postupně jsme se rozrůstali až do naplnění všech 9 ročníků. Školku jsme v roce 2008 doplnili ještě o malé jesličky pro 10 dětí a Zero Class, která je unikátní intenzivní přípravkou před nástupem do naší 1. třídy, a individuální kurzy angličtiny pro děti z jiných škol a školek. Monty školkou a školou od té doby prošly již stovky dětí, a mnoho z nich už jsou dnes úspěšní a spokojení dospělí lidé, na které jsme pyšní a kteří na nás vzpomínají snad jen v dobrém. V současné době se o našich takřka 160 dětí a studentů ve věku od 1 do 18 let, od jesliček až po 1. ročník střední školy, stará na 60 pedagogů a dalších pracovníků. Od roku 2012 sídlí škola ve vlastní budově v Porubě, která prošla v roce 2017 kompletní rekonstrukcí, díky níž učíme v moderních a estetických prostorách s velkou zahradou a skvěle vybaveným hřištěm, a zároveň nám umožňuje, abychom měli školku i školu pod jednou střechou. V roce 2018 byla do rejstříku škol MŠMT zapsána střední škola Monty, která je posledním vzdělávacím stupněm v naší nabídce a uzavírá vzdělávací proces Monty. Provoz kombinovaného lycea Monty School byl zahájen po pečlivé přípravě ve školním roce 2020/2021 otevřením prvního ročníku s 10 vynikajícími studenty. Máme v úmyslu z této střední školy vytvořit špičkovou a prestižní vzdělávací instituci, která bude připravovat studenty ke studiu na nejlepších univerzitách u nás i v zahraničí.

Děti i naše studenty vedeme neustále k aktivitě, sebevědomému vystupování, rozhodnosti, pokoře, toleranci a touze po poznání. Nejsme konzervativní, ale ani svobodná nebo alternativní škola. Naším cílem bylo, je a bude naučit co nejvíce, ale bez zbytečného stresu. Tak, jak je tomu zvykem v nejvyspělejších zemích s nejlepšími školami. Toho dosahujeme jen díky našim pedagogům a dalším pracovníkům, kteří se obětavě a individuálně věnují všem dětem, žákům a studentům. Naše škola je zapsána v rejstřících MŠMT, takže jsme se zavázali plnit všechny povinnosti vůči českému vzdělávacímu systému a zároveň můžeme nabídnout mnohem více. Proto říkáme, že našim studentům dáváme náskok. A naše výsledky to potvrzují. Na základě všech srovnávacích testů dnes patříme mezi 5% nejlepších základních a středních škol v Česku! Náš svět jsme nazvali Monty podle toho nejlepšího, co nabízí britská kultura a historie, ale také podle toho, co všichni u nás v Monty děláme nejraději, totiž tvoříme, učíme se a jsme v pohybu.

Na vše neustále bedlivě dohlížíme a osobně řešíme každodenní problémy, řídíme veškeré dění, jsme kdykoli dětem i rodičům k dispozici. Monty je naše rodina a proto o ni pečujeme, chráníme ji a rozvíjíme. Ale o našich slovech se koneckonců můžete přesvědčit sami, přijďte se k nám podívat. Jste srdečně zváni.

Saša a Petr Vidlákovi

Potřebujete vědět víc?

Kontaktujte nás