Naším cílem je dát dětem náskok do života, učit je lásce ke vzdělání, poznávat své limity a dosahovat jich v jakékoli oblasti, být zodpovědnými, kritickými a nezávisle myslícími lidmi, kteří chápou svět v souvislostech, být zdvořilými a sebevědomými, skromnými, nebojícími se postavit do čela a přitom respektujícími názory jiných a pomáhajícími slabším. A anglicky děti učíme proto, aby získaly odstup a byly připraveny pro život v budoucím světě plném příležitostí.

Mgr. Alexandra Vidláková

zakladatelka, majitelka a ředitelka Monty School.

 Mgr. Petr Vidlák, Ph.D.

zakladatel, majitel a ředitel Monty School

Příběh Monty

Jsme anglická mateřská, základní a střední škola, kde má každé dítě šanci uspět a mít radost z učení. Angličtinu považujeme za univerzální světový jazyk a proto věříme, že je třeba ji co nejdříve ovládnout, nejlépe už v raném dětství a nejlépe v přirozeném anglickojazyčném prostředí. Svou školu jsme vybudovali z ničeho, bez dotací, kapitálu, jen s nadšením a jasnou představou o ideálním vzdělávání, které státní školství není schopno poskytovat.  V Ostravě jsme byli dlouho úplně sami a náš úspěch definoval kvalitu a rozsah poskytovaných vzdělávacích služeb i u dalších soukromých zařízení. Monty však má a bude mít stále náskok. Protože se o svou školu staráme osobně, jako o naše děti, trávíme v ní veškerý čas a dáváme do ní svou energii. Naši anglickou školku, první tohoto typu v Ostravě, jsme otevřeli 1. září 2005, i když se to v té době zdálo být takřka nemožné a mnoho lidí nás od tohoto kroku odrazovalo. Na základě zkušeností se státním školstvím na všech stupních jsme se však rozhodli vzít vzdělávání nejmenších dětí do svých rukou a nabídnout rodičům jiné, moderní, mnohem kvalitnější vzdělávání, než jaké si mnoho z nich v té době vůbec dokázalo představit. A jen v angličtině prostřednictvím pedagogů z Velké Británie, USA, Austrálie a Irska. Svou dokonalou školu jsme vybudovali bez jakékoli finanční pomoci, ať už státní, nebo soukromé, pouze díky školnému, což nám přineslo a dodnes přináší naprostou nezávislost. V roce 2008 jsme otevřeli základní školu Monty School, abychom mohli naše metody dále rozvíjet. Škola se postupně rozrůstala až do naplnění všech 9 ročníků jen pro 16 dětí v každém z nich. Školku jsme v roce 2008 doplnili ještě o malé jesličky pro 10 dětí a Zero Class, která je unikátní intenzivní přípravkou před nástupem do naší 1. třídy, a individuální kurzy angličtiny pro děti z jiných škol a školek. Monty školkou a školou od té doby prošly již stovky dětí, a mnoho z nich už jsou dnes úspěšní a spokojení dospělí lidé, na které jsme pyšní. V současné době se o našich takřka 160 dětí ve věku od 1 do 15 let, od jesliček až po 9. třídu základní školy, stará na 55 pedagogů a dalších pracovníků. Od roku 2012 sídlí škola ve vlastní budově v Porubě, která prošla v roce 2017 kompletní rekonstrukcí, díky níž učíme v moderních a estetických prostorách s velkou zahradou a skvěle vybaveným hřištěm, a zároveň nám umožňuje, abychom měli školku i školu pod jednou střechou. V roce 2018 byla do rejstříku škol MŠMT zapsána střední škola Monty, která je dalším vzdělávacím stupněm v naší nabídce. Provoz kombinovaného lycea Monty School bude zahájen až po pečlivé přípravě ve školním roce 2020/2021. Tato unikátní střední škola má ambice stát se špičkovým a prestižním zařízením, které bude připravovat studenty ke studiu na nejlepších univerzitách u nás i v zahraničí.

Děti vedeme neustále k aktivitě, sebevědomému vystupování, rozhodnosti, pokoře, toleranci a touze po poznání. Nejsme konzervativní, ale ani svobodná nebo alternativní škola. Naším cílem bylo, je a bude děti naučit co nejvíce, ale bez zbytečného stresu, a hlavně mluvit a myslet anglicky. Tak, jak je tomu zvykem v nejvyspělejších zemích s nejlepšími školami. Toho dosahujeme jen díky našim pedagogům a dalším pracovníkům, kteří se obětavě a individuálně věnují všem dětem a žákům. Naše školka a škola je zapsána v rejstřících MŠMT, takže jsme se zavázali plnit všechny povinnosti vůči českému vzdělávacímu systému a zároveň můžeme nabídnout dětem i mnohem více. Proto říkáme, že dětem dáváme náskok. A naše výsledky to potvrzují. Na základě všech srovnávacích testů dnes patříme mezi 5% nejlepších základních škol v Česku! Náš svět jsme nazvali Monty podle toho nejlepšího, co nabízí britská kultura a historie, ale také podle toho, co děti dělají nejraději, totiž tvoří, učí se a jsou v pohybu.

Na vše neustále bedlivě dohlížíme a osobně řešíme každodenní problémy, řídíme veškeré dění, jsme kdykoli dětem i rodičům k dispozici. Monty je naše rodina a proto o ni pečujeme s láskou a náležitou pozorností. Ale o našich slovech se koneckonců můžete přesvědčit sami, přijďte se k nám podívat. Jste srdečně zváni.

Potřebujete vědět víc?

Kontaktujte nás