O nás 2018-08-14T12:02:00+00:00

Kdo jsme

Náš příběh začal 1. září 2005, kdy jsme otevřeli první anglickou a jednu z prvních soukromých školek v Ostravě. Na základě zkušeností se státním školstvím na všech stupních jsme se rozhodli vzít vzdělávání nejmenších dětí, tedy od samotného začátku, do svých rukou a nabídnout odvážným rodičům jiné, moderní, mnohem kvalitnější vzdělávání, než jaké si mnoho z nich v té době vůbec dokázalo představit. Vše samozřejmě v angličtině za pomocí anglických kolegyň a kolegů učitelů. Svou dokonalou mateřskou školu jsme vybudovali na principu naprosté ekonomické soběstačnosti, tedy pouze platbách školného rodiči, což přineslo a přináší především nezávislost na jakémkoli cizím vlivu na způsob a obsah výuky. V roce 2008 jsme na základě proseb rodičů a dětí otevřeli základní školu Monty School, abychom mohli pokračovat v naší práci i u starších dětí. Škola se postupně rozrůstala až do naplnění všech 9 ročníků pro 16 dětí v každém z nich. Školku jsme v roce 2008 doplnili ještě o malé jesličky pro 10 dětí, Zero Class, která je unikátní intenzivní přípravkou před nástupem do 1. třídy a individuální kurzy angličtiny pro děti z jiných škol a školek. Monty prošly již stovky dětí, které nám dnes dělají jen radost. V současné době pečujeme a učíme o skoro 140 dětí od 1 roku do 15 let, od jesliček až po 9. třídu základní školy. Od roku 2012 sídlí škola ve vlastní budově v Ostravě-Porubě, která prošla v roce 2017 kompletní a nákladnou rekonstrukcí, díky níž učíme v moderních a estetických prostorách s velkou zahradou a skvěle vybaveným hřištěm, a zároveň nám umožňuje, abychom od roku 2018 mohli mít školku i školu pod jednou střechou a dále zdokonalovat vzájemné propojení, organizaci výuky a návaznost. V roce 2018 byla do rejstříku škol MŠMT zapsána střední škola Monty, která je dalším vzdělávacím stupněm v naší nabídce. Kombinované lyceum Monty School bude otevřeno až po pečlivé přípravě ve školním roce 2020/2021. Tato střední škola má ambice být špičkovým a prestižním zařízením, které bude připravovat studenty ke studiu na nejlepších univerzitách u nás i v zahraničí.

Děti vedeme neustále k aktivitě, sebevědomému vystupování, rozhodnosti, pokoře, toleranci a touze po poznání. Nejsme konzervativní, ale ani svobodná nebo alternativní škola. Naším cílem bylo, je a bude děti naučit co nejvíce, ale bez zbytečného stresu, a hlavně mluvit a myslet anglicky. Tak, jak je tomu zvykem v nejvyspělejších zemích s nejlepšími školami. Toho dosahujeme jen díky našim vynikajícím kolegům, kteří se obětavě a individuálně věnují svým dětem a žákům. Naše školka a škola je zapsána v rejstřících MŠMT, takže jsme se zavázali plnit všechny povinnosti vůči vzdělávacímu systému a zároveň můžeme nabídnout dětem i mnohem více. Proto říkáme, že dáváme dětem náskok. A naše výsledky to potvrzují. Na základě všech srovnávacích testů dnes patříme mezi nejlepší základní školy v Česku, na což jsou naši žáci patřičně pyšní. Náš svět jsme nazvali  Monty podle toho nejlepšího, co nabízí britská kultura a historie, ale také podle toho, co děti dělají nejraději, totiž tvoří a učí se, tedy přeneseně „montují“ svět podle svých představ.

Na vše neustále bedlivě dohlížíme a osobně řešíme každodenní problémy, řídíme veškeré dění, jsme kdykoli dětem i rodičům k dispozici. Monty je naše čtvrté dítě a proto o něj pečujeme s láskou a náležitou pozorností.

Zakladatelé a majitelé Monty School, Alexandra a Petr Vidlákovi

Naším cílem je dát dětem náskok do života, učit je lásce ke vzdělání, poznávat své limity a dosahovat jich v jakékoli oblasti, být zodpovědnými, kritickými a nezávisle myslícími lidmi, kteří chápou svět v souvislostech, být zdvořilými a sebevědomými, skromnými, nebojícími se postavit do čela a přitom respektujícími názory jiných a pomáhajícími slabším. A anglicky děti učíme proto, aby získaly odstup a byly připraveny pro život v budoucím globálním světě.

 Mgr. Petr Vidlák, Ph.D.

Majitel a zakladatel Monty School, generální ředitel Monty School.

Mgr. Alexandra Vidláková

Zakladatelka a majitelka Monty School, ředitelka základní a mateřské školy.

Chcete své dítě přihlásit?

Kontaktujte nás