Jsme féroví. Nevyčerpané školné vždy vracíme.

Už žádné dny otevřených dveří! Pokud máte zájem o docházku vašeho dítěte do Monty School, jste srdečně zváni na individuální prohlídku školy.

Standardní školné je 15 000 Kč měsíčně, resp. 150 000 Kč za školní rok.

Přestup z jiných škol do 1. až 9. ročníku je možný kdykoli během celého školního roku po předchozí domluvě a při dostatečné kapacitě. Předchozí znalost angličtiny není do 3. ročníku nutnou podmínkou, i s tím si umíme poradit.

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy Monty School, že ve školním roce 2023/2024 otevře 1 první třídu s maximálním počtem 16 žáků na třídu.

Zápis proběhne v termínu, který bude stanoven do 31. 1. 2023.

Žáci budou přijati v následujícím pořadí:

 1. Žáci, kteří navštěvovali MŠ Monty School.
 2. Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
 3. Ostatní žáci.

V případě, že by škola nebyla schopna přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, jsou přijatí žáci určeni losem. Případné losování by proběhlo za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské rady.

Další informace k zápisu

Způsob doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo e-mailem bez podpisu (v tom případě je třeba se do 5 dnů dostavit do školy k potvrzení žádosti, jinak k ní nebude přihlíženo)
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 4. osobní podání (podmínkou je dodržení bezpečnostních opatření)

Doklady k zápisu: (stačí zaslat fotokopie požadovaných dokladů)

 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. cizí státní příslušníci – pas zákonného zástupce a potvrzení o rezidentství
 4. rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno)

Obecné podmínky pro přijetí vyplývající ze školského zákona:

 1. dítě má k 31. 8. 2023 šest let
 2. dítě dosáhne šesti let v době od 1. září do 31. prosince 2023 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)
 3. dítě dosáhne šesti let v době od 1. ledna do 30. června 2024 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

Slevy na školném

 • Zřizovatel ZŠ a MŠ Monty School může na základě individuálního posouzení a odůvodněné žádosti rozhodnout o snížení školného až do výše 90% ze standardního školného.
 • Sourozenecká sleva na školném platí pro děti na všech stupních Monty School, od jesliček až po lyceum.

Nezávazná přihláška

Stačí vyplnit následující formulář a my se vám ozveme. Co nejdříve zavoláme a sjednáme si nezávaznou osobní schůzku, na níž projednáme podrobnosti, které jste nenalezli na našich stránkách a vy i vaše dítě se seznámíte s učiteli a prostředím Monty School.

Přestup dítěte do Základní školy Monty School a Zero Class je možný kdykoli během celého roku!

  Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů