Nabídka odpoledních aktivit

pro žáky ZŠ Monty School

Monty School zajišťuje plnohodnotný odpolední program pro děti, které zůstanou ve škole po skončení vyučování, tzv. afternoon clubs.

Každý den od 14.30 do 17.00

V rámci výuky tělesné výchovy se žáci účastní kurzu plavání, lyžování, do školy dochází i odborná lektorka logopedie.

Español

Russkij

Deutsch

Français

中国 – čínština

Sport Club

Gymnastika

Football Game

Logika

Šachy 

Creative Club

Club of Science and Experiments 

Craft Club

Psaní všemi deseti

Minecraft Education

Chcete své dítě přihlásit?

Více informací
Kontaktujte nás