Vedeme žáky k přebírání zodpovědnosti za vlastní výkony a důsledky svého chování – nastavení cílů pro předměty (hodnocení procenty)

Přístup k informacím o probraném učivu v elektronickém systému Edookit (zadání DÚ, stručný obsah hodiny, případně odkaz na Google Classroom (materiály z výuky, podrobnější obsah učiva)