• Individuální přístup

  • Respektující chování učitelů k žákům

  • Odbornost učitelů

  • Vysoká úroveň angličtiny s rodilými mluvčími

  • Dobré vztahy mezi žáky

  • Projektové týdny