• Výtvarná, hudební a dramatická výchova se vyučují v rámci předmětu Umění a kultura tematicky po pololetích

  • Třídnická hodina: umožnění individuálního přístupu, úzkého kontaktu třídního učitele se žáky a probrání organizačních záležitostí bez krácení běžné výuky

  • Dovednosti pro život: zaměření na osobnostní a sociální rozvoj a prevenci rizikových jevů, kariérové poradenství a workshopy pracovních činností (vaření, dílny…)

  • Projektové týdny: rozvoj kompetencí, dovedností, aplikace znalostí mimo školní lavice