Zápis do prvního ročníku proběhl ve dnech 10. a 17. 4. 2024. Po tomto termínu je zápis možný individuálně a po předchozí domluvě. Další informace rádi poskytneme na tel. 777 302 009 nebo na info@montyskola.cz

Přestup z jiných škol do všech ročníků ZŠ Monty School je možný kdykoli během školního roku. Předchozí znalost angličtiny není nutnou podmínkou, o všechny formality se postaráme.

Školné pro Y1 – Y5: 150 000 Kč za školní rok (15 000 Kč/měsíčně)

Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy školního roku 2024/2025:

Zápis a školné


Ředitelka Základní školy Monty School stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do prvního ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky, pokud počet přijatých žádostí překročí kapacitu počtu žáků v 1. třídě základní školy:

1. Dítě absolvovalo předškolní docházku v Mateřské škole Monty School.

2. Sourozenec dítěte je žákem Základní školy Monty School.

3. Dítě je s odkladem povinné školní docházky.

4. V případě shodnosti pořadí bude o přijetí rozhodovat los.