Vyvinuli jsme unikátní systém kariérového poradenství podle nejnovějších světových trendů. Vzniklo tak poradenské centrum sestávající z kariérového poradce, koordinátora nadání, dvou metodiků prevence a několika speciálních pedagogů. Již od školky shromažďujeme informace o dětech, tvoříme jejich portfolia a zjišťujeme jejich silné stránky, vedeme osobní pohovory a používáme diagnostické nástroje k tomu, abychom nejpozději v 9. ročníku ZŠ pomohli každého nasměrovat na tu nejvhodnější střední školu. Na našem lyceu pak se studenty pracujeme obdobným způsobem, aby se před nástupem do 3. ročníku zodpovědně rozhodli buď pro přírodovědné, nebo humanitní zaměření dalšího studia. Následně již hledáme konkrétní univerzity a individuálně studenty připravujeme k příjímacím zkouškám. Naše centrum bylo mezi kandidáty na Národní cenu kariérového poradenství pro rok 2022. Centrum kariérového poradenství