Ročník ČAS (dějepis, občanská výchova, zeměpis) ČAP (zeměpis, biologie, chemie)
Y6 Světadíly – to nejdůležitější z historie a současnosti Zeměpis světa, třídění živočichů, obratlovci
Y7 Nejstarší dějiny světa a Evropy, současné dění Zeměpis Evropy, bezobratlí, rostliny
Y8 Evropa a ČR starší dějiny, současné dění Neživá příroda, podnebí a počasí, ČR, anorganická chemie
Y9 Evropa a ČR novější dějiny, současné dění

Člověk, buňka, organická chemie, biochemie, chemie a společnost