V Y9 intenzivní příprava a nácvik na přijímací zkoušky (ČJ, M)

Bezpečné školní a třídní prostředí

Individuální péče a poradenství

Maximální využití potenciálu každého žáka