Naším cílem je dávat dětem a mladým lidem náskok do života, učit je lásce ke vzdělání, poznávat své limity a dosahovat jich v jakékoli oblasti, být zodpovědnými, kritickými a nezávisle myslícími lidmi, kteří chápou svět v souvislostech, být zdvořilými a sebevědomými, skromnými, nebojícími se postavit do čela a přitom respektujícími názory jiných a pomáhajícími slabším. A anglicky děti učíme proto, aby získaly odstup a byly připraveny pro život v budoucím světě plném příležitostí.

Mgr. Alexandra Vidláková

Intro

 Mgr. Petr Vidlák, Ph.D.

Intro

Slovo zakladatelů

Jsme zakladatelé, spolumajitelé a spoluředitelé anglické mateřské, základní a střední školy, kde má každé dítě šanci uspět a mít radost z učení, o což každodenně osobně usilujeme. Angličtinu považujeme za univerzální světový jazyk a proto věříme, že je třeba ji co nejdříve ovládnout, nejlépe už v raném dětství a nejlépe v přirozeném prostředí, kde se anglicky komunikuje běžně a nepřetržitě.

Anglickou školku Monty, vůbec první tohoto typu v Ostravě, jsme otevřeli 1. září 2005, i když se v té době a v tomto městě zdálo být podle mnoha lidí takřka nemožné uspět s nápadem vzdělávat děti v cizím jazyce a navíc za poměrně vysoké školné. My jsme však šli jako vždy předtím i dnes proti falešným domněnkám a předpokladům. Byli jsme přesvědčeni, že když budeme učit moderně a kvalitně, že když děti naučíme anglicky, vždy budeme komunikovat otevřeně a přátelsky, že když budeme pracovat poctivě a se zápalem, tak uspějeme a vytvoříme školu podle našich představ, která si své děti a rodiče přirozeně najde. Monty jsme věnovali veškerý čas a schopnosti a díky obrovskému zájmu rodičů jsme už v roce 2008 otevřeli základní školu Monty School. Postupně jsme se rozrůstali až do naplnění všech 9 ročníků. V roce 2008 jsme naše služby rozšířili i o malé rodinné jesličky a o Zero Class, čili originální přípravku pro děti chystající se nastoupit do naší netradiční základní školy. Monty školkou a školou od té doby prošly již stovky dětí, a mnoho z nich jsou dnes úspěšní a spokojení dospělí lidé, na které jsme velmi pyšní. Od roku 2012 sídlí škola ve vlastní budově v Ostravě-Porubě, která prošla v roce 2017 kompletní rekonstrukcí, díky níž učíme v moderních prostorách s velkou zahradou a sportovním hřištěm, a zároveň nám umožňuje, abychom měli školku i školu pod jednou střechou. Po 10 letech, v roce 2018, byla do rejstříku škol MŠMT zapsána SŠ Monty School jako kombinované humanitní a přírodovědné lyceum, která logicky uzavírá proces vzdělávání v Monty systému. Anglické lyceum Monty School otevřelo po pečlivé přípravě ve školním roce 2020/2021 pro prvních 10 studentů prvního ročníku. Dnes se stejným zápalem jako v roce 2005 pracujeme na tom, aby naše lyceum bylo špičkovou vzdělávací institucí připravující studenty ke studiu na nejlepších univerzitách u nás i v zahraničí. Studenty vedeme k aktivitě, sebevědomému vystupování, rozhodnosti, pokoře, toleranci a touze po poznání.

Nejsme konzervativní, ale ani alternativní, jsme liberální a netradiční školou. Naším cílem bylo, je a bude naučit co nejvíce, aby měly děti vynikající výsledky, ale bez zbytečného stresu a autoritativních pedagogických metod. Tak, jak je tomu v nejvyspělejších zemích s nejlepším školstvím. Toho dosahujeme díky pečlivě vybíraným kolegyním a kolegům z mnoha zemí, kteří se obětavě a profesionálně věnují všem bez výjimky. Tvrdíme, že našim dětem, žákům a studentům dáváme náskok. A každodenní i dlouhodobé výsledky naší práce to potvrzují. Na základě všech celostátních srovnávacích testů patříme mezi 5% nejlepších škol v Česku! Monty jsme vybudovali bez dotací, kapitálu, jen s nadšením a jasnou představou o ideálním vzdělávání. Také jsme hrdí na to, že se naše škola a náš přístup ke vzdělávání staly inspirací pro mnoho dalších soukromých škol vzniklých v posledních letech v Ostravě a okolí, těší nás, že činnost Monty School má i tento společenský přesah.

A oba osobně řešíme problémy, učíme, řídíme veškeré dění, jsme kdykoli dětem i rodičům k dispozici. Monty School je naše, a proto o ni pečujeme, chráníme a neustále ji rozvíjíme.

Alexandra a Petr Vidlákovi

Chcete se o nás dozvědět více?

Kontaktujte nás