Humanitní zaměření

Tvůrčí psaní a interpretace textu, řečnické a argumentační dovednosti, logika, historie a geografie, filozofie, sociologie a politologie, ekonomie, lingvistika, literatura

Toto zaměření je určeno všem, kteří chtějí studovat na VŠ:

právo, ekonomii, jazyky, historii, psychologii, pedagogiku, žurnalistiku, umělecké obory, literaturu, dějiny umění apod.

 

Přírodovědné zaměření

Kreativní vědecké a kritické myšlení a chápání jevů v souvislostech, angličtina a další cizí jazyk

Toto zaměření je určeno všem, kteří chtějí studovat na VŠ:

medicínu, veterinu, farmakologii, programování, nebo hi-tech obory – biochemii, ekologii, genetiku, umělou inteligenci apod.