Základní školné: 120 000 Kč ročně (září – červen)

Snížené školné platné při zahájení docházky ve školním roce 2020/2021 a splnění podmínek dotačního programu Monty School: 40 000 Kč ročně.

Informace o podmínkách získání stipendia poskytujeme pouze osobně. Volejte +420 777 302 009.  
Školné je možné hradit i měsíčně.