Základní školné: 120 000 Kč ročně

Snížené školné: 40 000 Kč ročně

Podmínky poskytnutí sníženého školného rádi sdělíme na dotaz nebo při osobním setkání.
Veškeré dotazy kdykoli zodpovíme na tel.: +420 777 302 009
Školné je možné hradit i měsíčně.