Podmínky pro přijetí do vyššího ročníku Monty Lycea

Dle § 63 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) může být uchazeč přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a rozhoduje o tom na základě podané žádosti ředitelka školy.


Informace o oboru

Obor vzdělávání: 78 – 42 – M/06 Kombinované lyceum

Stupeň vzdělání: střední s maturitou

Forma a druh studia: denní, řádné

Délka studia: 4 roky


Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Proběhlé studium lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ musí posoudit ředitel školy, záleží na jeho rozhodnutí.

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání rozdílové zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení. Konkrétní způsob a podmínky přijetí je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy.

Pro získání přihlášky ke studiu klikněte zde: Přihláška ke studiu

Pro získání žádosti o přijetí do vyššího ročníku klikněte zde: Žádost o přijetí do vyššího ročníku


INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY ŠKOLY, STUDIUM NA ZKOUŠKU, KONZULTACE S KARIÉROVÝM PORADCEM

Termín je možné domluvit na tel.: 733 142 518 nebo e-mailu stanislav.knob@montyskola.cz

Ve školním roce 2022/3 jsou k dispozici volná místa ve všech třech budoucích ročnících (1. až 3. ročník). 

Své studenty si pečlivě vybíráme, posuzujeme především individuální dovednosti, schopnosti a vzájemnou kompatibilitu. Snažíme se zjistit, zda jsme pro uchazeče vhodnou volbou. Nejvíce oceňujeme zájem a aktivitu!

Naším heslem je “Feel different, study different”. Jsme tady zejména pro studenty, kteří mají studijní předpoklady, ale vadí jim studium gymnaziálního typu s neosobním přístupem, bez možnosti zaměření a praktického zaměření. Orientujeme se na perfektní zvládnutí cizích jazyků, přípravu na vysokou školu a praktické dovednosti.