Projekt 2019-11-13T10:11:42+00:00

 

Registrační číslo projektu:          CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008379

Název projektu:                              Podpora provozu dětské skupiny Monty z.s.

Informace o projektu:                  OBLAST A

 

Návaznost na subjekt Petr Vidlák s IČ: 70625191 a na zařízení provozované na adrese Šaljapinova 5513, 722 00 Ostrava – Třebovice

Údaje k dětské skupině:

adresa místa provozu:                  Španielova 6227/3, 708 00 Ostrava-Poruba

kapacita dětské skupiny:             10

Harmonogram realizace:              od 1.3.2018 do 29.2.2020

Forma dětské skupiny:                 dětská skupina pro veřejnost