Registrační číslo projektu:          CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015879

Název projektu:                              Podpora provozu dětské skupiny Monty z.s.

Informace o projektu:                  Navazuje na realizaci projektu podpořeného z OPZ výzvy č. 03_17_073, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008379.

 

Adresa místa realizace: Španielova 6227/3, 708 00 Ostrava-Poruba

Kapacita dětské skupiny: 10 dětí

Forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost

Harmonogram projektu: od 1.3.2020 do 28.2.2022