ČÍM SE ODLIŠUJEME?

  • Jsme jediná střední škola vyučující vysokoškolským způsobem – individuální příprava ke studiu na vysoké škole
  • Pro všechny, kteří nechtějí zapadnout
  • Výuka v angličtině a v češtině s důrazem na výuku dalšího jazyka (španělština nebo němčina)
  • Do 2. ročníku gymnaziální obsah výuky – získání rozsáhlého všeobecného základu
  • Od 3. ročníku volba humanitního nebo přírodovědného zaměření – obě specializace jsou vzájemně provázány
  • Po celou dobu studia vysokoškolský způsob výuky – blokové vyučování, spolupráce s externími VŠ pedagogy, výuka probíhající na PřF a FF OU
  • Klademe mimořádný důraz na osobnostní a studijní rozvoj studentů – AUTONOMY – MASTERY – PURPOSE
  • Maximálně 15 studentů v jednom ročníku – minimální počet členů studijní skupiny není nijak limitován, vytváříme funkční projektové týmy podle oborového zaměření
  • SŠ Monty School je zapsána v Rejstříku škol MŠMT jako kombinované lyceum s přírodovědným a humanitním zaměřením