Přijímací řízení


VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Na základě § 60f zákona 561/2004 Sb. vyhlašujeme přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Monty School
Obor vzdělávání: Lyceum (78 – 42 – M/06 Kombinované lyceum)
Stupeň vzdělání: Střední s maturitou
Forma a druh studia: denní, řádné
Délka studia: 4 roky
Očekávaný počet přijatých uchazečů: 15
Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2022 včetně
Tiskopis přihlášky ke studiu je možné nalézt na: https://www.msmt.cz/file/54093/
Kritéria přijetí:
a) Vysvědčení: celkem 10 bodů, pokud má žák vyznamenání  na vysvědčení v pololetí a na konci 8. ročníku, a v pololetí 9. ročníku.
b) Umístění na 1.–3. místě ve vědomostních soutěžích (jednotlivců) v okresním, krajském nebo celostátním kole: maximálně 10 bodů

c) Certifikát o složení mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka B1: 10 bodů

d) Ústní zkouška (pohovor) prokazující zájem o studium, proaktivní přístup: max. 70 bodů

e) Výsledky jednotné přijímací zkoušky nejsou rozhodujícím kritériem pro přijetí.

V rámci těchto kritérií může uchazeč o studium získat maximálně 100 bodů.

Ostatní podmínky přijímacího řízení:
viz zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT č. 671/2004 ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami předloží doporučení školského poradenského
zařízení (PPP, SPC), které obsahuje podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení dle
vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Nabízíme individuální prohlídky školy a konzultace.
Termín si domluvte na tel. č. 733 142 518 nebo e-mailu stanislav.knob@montyskola.cz

 


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pořádáme individuálně. Zavolejte, rádi se budeme věnovat jenom vám.

Své studenty si pečlivě vybíráme, posuzujeme především individuální dovednosti, schopnosti a vzájemnou kompatibilitu. Snažíme se zjistit, zda jsme pro uchazeče vhodnou volbou. Nejvíce oceňujeme zájem a aktivitu!