Státní garance kvality

Monty – první anglická školka v Ostravě je zapsaná v Rejstříku škol MŠMT, takže je oficiálně akreditovanou institucí poskytující předškolní vzdělávání a péči. Zároveň došlo ke spojení se Základní školou Monty School a vzniku ZŠ a MŠ Monty School, která pečuje a vzdělává děti od 1 do 15 let v angličtině.