POZOR!
Od 25.5. učíme ve škole a zároveň pokračujeme v online výuce! Docházka do školy je pro všechny žáky dobrovolná. Řídíme se všemi doporučeními MŠMT.
– Při cestě do a ze školy + při pohybu ve společných prostorách školy musí žáci nosit roušky.
– Každý žák má mít na den 2 roušky.
– Rodiče jsou POVINNI podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.