Realizujeme projekt reg.č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000556 za finanční podpory z EU.

 Rozšíření kapacity péče o děti v předškolním vzdělávání

Cílem projektu je vytvořit technické a prostorové podmínky pro rozšíření kapacity stávající mateřské školy a tím zajistit kvalitní a dostupnou nabídku služeb pro osoby ohrožené na trhu práce, konkrétně osob po návratu z rodičovské dovolené a přizpůsobit tak tuto nabídku aktuálním i očekávaným potřebám obyvatel Třebovic a Poruby – obvodů města Ostravy a širšího spádového území.