První velká obhajoba seminárních prací studentů L1 se uskutečnila 8. června 2022 v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Akce se velmi vydařila! Obhájit své seminární práce prostřednictvím prezentací se snažilo pět studentů:

Aleš G. – Dopad sociálních sítí na člověka
Daniel J. – Negativní vliv modrého světla na spánek
Tadeáš T. – Dopady hraní her na člověka
Dominik P. – Grossmannova vila
Sára G. – Porovnávání nezdravého jídla z McDonald’s se zdravějšími variantami

Studenti si celou akci zorganizovali sami, z drobnou pomocí dr. Stanislava Knoba. O program a jmenovky se postaral Dominik. Na úvod nás přivítal Tadeáš, který nás po zbytek dne celou konferencí provázel. Vše nahrával Aleš. Daniel se postaral o občerstvení a zprávu z konference napsala Sára.
V porotě byla Alexandra Vidláková, ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ Monty School, Stanislav
Knob, ředitel Monty Lycea, Pavlína Tassanyi, vyučující předmět ICT, a Lucie Kampová, třídní učitelka. Dále nás hodnotili i pracovníci studentského centra MSVK, Kamila Plisková a Jakub Maruš. Přítomni byli i studenti z vyššího ročníku a rodinní příslušníci. Po skončení prezentací nás porotci lehce zkritizovali a poté se všichni odebrali do vedlejší místnosti vyhodnotit naše výkony. Pak nám sdělili výsledky, co se jim líbilo a na čem máme ještě pracovat. Nejvíce připomínek se týkalo pravopisu a jazykových chyb, dalším problémem byla příliš obecná témata našich seminárních prací. Konference skončila kolem 15.00. Známku jsme se dozvěděli hned další den v našem školním informačním systému.
Podobné akce tohoto typu nám pomáhají do budoucna zlepšit schopnosti prezentovat, zvládnout obhájit své práce, naučit se přednášet a zmírnit stres a ostych z vystupování před publikem.
Děkuji všem za účast a podporu!

Sára G., studentka L1 Monty Lycea

První obhajoba

První obhajoba

První obhajoba