Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019725 realizujeme za finanční podpory EU. Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ) formou finanční podpory projektových dnů, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností.