Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010880 realizujeme za finanční podpory EU. Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ) formou finanční podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností.