PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY 2

/, Uncategorized @cs/PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY 2

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010880 realizujeme za finanční podpory EU. Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ) formou finanční podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností.

2019-04-05T12:28:29+00:00 05. 4. 2019|