PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY

/, Uncategorized @cs/PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004068 realizujeme za finanční podpory EU. Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ) formou finanční podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností.

2018-01-26T11:25:09+00:00 05. 1. 2018|