Dotace z rozpočtu Statutárního města Ostrava pro školní rok 2020/2021.