Dotace z rozpočtu Statutárního města Ostrava pro školní rok 2018/2019.