Naše vysvědčení 2018-01-19T15:07:46+00:00

VYSVĚDČENÍ

ZŠ MONTY SCHOOL za školní rok 2016/2017 

Výsledky v celostátních testech SCIO

Testování „Čtenář 2017“ – Y1 – Y5

Celostátních testů „Čtenář 2017“ se zúčastnilo celkem 64 žáků naší školy, 20 z nich dosáhlo předpokládané úrovně, 41 žáků se umístilo nad předpokládanou úrovní.

Testování „Národní testování“ – Y5

Celostátních testů „Národní testování 2016/2017 – 5. ročník“ se zúčastnili žáci Y5. Jejich výsledky v českém jazyce a matematice „jsou špičkové, škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování“. V celostátním srovnání, kterého se účastnilo cca 13 tis. žáků, jsme v českém jazyce předstihli cca 95 % škol, v matematice cca 93 % škol a v OSP cca 96 % škol.

Testování „Scate“

Testování v anglickém jazyce „Scate“ se zúčastnilo celkem 66 žáků Y3 – Y9, 28 žáků dosáhlo předpokládané úrovně, 32 žáků se umístilo nad předpokládanou úrovní.

Cambridgeské zkoušky

Zkoušky z anglického jazyka Cambridge English YLE – 11 žáků Y2 a 1 žák Y3 úspěšně složili zkoušku Starters, 8 žáků Y5 úspěšně složilo zkoušku Flyers.

8 žáků z Y5 skládalo zkoušky KET for Schools,  5 žáků z Y7+8  zkoušku PET for Schools.

Všichni zkoušku úspěšně složili, 5 žáků dokonce na nejvyšší možné úrovni, 3 žáci na vyšší úrovni.

Stavy žáků v ZŠ Monty School

K 30. 6. 2017 jsme evidovali v ZŠ Monty School celkem 112 žáků, z toho je 63 chlapců a 49 dívek. Do 1. třídy ve školním roce 2017/2018 nastoupilo 13 prvňáčků.

Monty School má v Ostravě a okolí vynikající pověst, což je zásluha především našich žáků a jejich rodičů. Za všechna pochvalná slova velmi děkujeme!