Společnost Monty School se významným způsobem podílela na založení první univerzitní školky v MS kraji, školky VŠB-TUO, která vyrostla přímo v areálu vysoké školy a je určena studentům a zaměstnancům školy. Provoz školky je financován ze zdrojů OP LZZ a Monty se podílí především na výuce angličtiny pro děti od 3 do 6 let a předškolní přípravě. Ředitelka univerzitní školky a učitelka školky mají několikaleté zkušenosti ze školky a školy Monty. Nejlepší absolventy této školky proto rádi v budoucnu přivítáme za zvýhodněných podmínek mezi žáky ZŠ Monty School.