Kroužky 2018-02-23T10:33:06+00:00

Nabídka odpoledních aktivit

pro žáky ZŠ Monty School

Monty School zajišťuje plnohodnotný odpolední program pro děti, které zůstanou ve škole po skončení vyučování, tzv. afternoon clubs, kde mohou docházet do zájmových kroužků, případně se věnovat za asistence pedagogů individuálním činnostem.

V rámci výuky tělesné výchovy se žáci účastní kurzu plavání, lyžování, do školy dochází i odborná lektorka logopedie.

Español

Russkij

Deutsch

Français

中国 – čínština

Sport Club

Modern Dance Club

Football Game

Logika

Šachy 

Club of Science and Experiments 

Craft Club

Čtenářské dílny

Chcete své dítě přihlásit?

Více informací
Kontaktujte nás