Zpráva České školní inspekce

V polovině dubna tohoto roku proběhla v Mateřské škole Monty School kontrola České školní inspekce, zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů.

Jsme rádi, že naše školka obstála se ctí, v klíčových oblastech byla školka Monty hodnocena jako vynikající: „Škola příkladně sleduje a hodnotí výsledky vzdělávání dětí a žáků a nadstandardně podporuje rozvoj vědomostí, dovedností a klíčových životních kompetencí… Příkladná je aktivní výuka anglického jazyka a zapojení školy do projektové a mimoškolní činnosti.“