Dovednosti pro život

///Dovednosti pro život

Žáci šesté a osmé třídy se na jaře zúčastnili testování SCIO – Dovednosti pro život, které je zaměřeno na zjišťování schopnosti řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní dovednosti a práci s informacemi.

Celostátně se testování účastnilo celkem 1823 žáků, v Monty – 18 (Y6 – 13 žáků; Y8 – 5 žáků).
V jednotlivých částech testů bylo možno dosáhnout úrovní: začátečník – průzkumník – objevitel – profík a specialista. V přehledu uvádíme výsledky obou tříd pro úrovně profík a specialista. Pro srovnání uvádíme v závorce výsledky žáků stejného ročníku žáků 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií.
Y6
Práce s informacemi – specialista 39% (12%), profík 40% (25%).

Vztahy a komunikace – specialista 15% (2%), profík 30%  (10%).
Řešení problémů – specialista 8% (2%) , profík 22% (10%).
Y8
Práce s informacemi – specialista 40% (30%), profík 20% (30%).

Vztahy a komunikace – specialista 20% (7%), profík 40%  (20%).
Řešení problémů – specialista 20% (2%), profík 60% (18%).

 

2018-05-15T12:14:35+00:00 15. 5. 2018|