Ve středu 23. listopadu hostila Monty School setkání několika škol (ZŠ Livingston v Praze, ZŠ Velký Beranov) s odborníky ze společnosti Education.cz na téma kariérové poradenství a zahraniční pobyty. Kvalitní kariérové poradenství a talentmanagement umožní Monty odhalovat a rozvíjet potenciál jednotlivých žáků, zahraniční pobyty se do budoucna stanou nedílnou součástí tohoto procesu jako prostředek nebo jako cíl rozvoje jednotlivých žáků a logické vyústění nadstandardní jazykové výbavy absolventů Monty school. Na základě zjištěných skutečností je jasné, že je třeba připravovat žáky na zahraniční pobyty dlouhodobě již od počátku docházky na 2. stupni v postupných krocích, zahrnující nejprve krátkodobé pobyty jako výlety, Summer campy, výměnné pobyty, přes dlouhodobější (např. roční) stáže až po studium na SŠ a VŠ v zahraničí. Vedle školních akcí budou žáci motivováni k zapojení do individuálních projektů. Vše by mělo být v maximální míře šito na míru potřebám jednotlivých žáků.