Zdravý vzduch našim dětem!

V jeslích Monty denně používáme špičkový inhalační přístroj! Vzhledem k neutěšené smogové situaci a prašnosti v Ostravě probíhá v jeslích Monty preventivní ozdravný program zaměřený na péči o horní a dolní cesty dýchácí. Pod dohledem vyškolených zdravotních sester děti inhalují Vincentku a provádějí dechovou gymnastiku spolu s nácvikem smrkání. V Monty dbáme o zdraví našich dětí a děláme vše, co můžeme, abychom minimalizovali škodlivé vlivy inverze, přestože v Třebovicích je nejčistší vzduch z celé Ostravy.